תוכן הספר
+                                    פרקים נבחרים
כתבות בכלי התקשורת
לאתר משרד עו"ד גיל-עד חריש
פורום קוראים
על המחבר
עיקול מטלטלין
הצעת חוק חדלות פרעון
כריכה קדמית

משרד עו"ד גיל-עד חריש
בגין 7, בית גיבור ספורט, רמת גן 52521
טלפון : 7520002-03
פקס : 7519991-03
Email : gilad@harishlaw.co.il