רכישה באמצעות שיק

 

מחיר הספר - 180 ₪ בשלושה תשלומים
נא לשלוח שלושה שיקים על סך 60 ₪ כל אחד
לפקודת "חריש – הוצאה לאור",
עו"ד גיל-עד חריש בכתובת:
מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, רמת גן 52521